Her vil det på sikt ligge ei klubbhandbok som skal vere eit styringsdokument korleis Bulken IL driv idrettslaget.