Innkalling til årsmøte og ny lovnorm for Bulken IL

Innkalling til årsmøte i Bulken IL

Styret inviterer til årsmøte onsdag 30. mars kl 19.30 i Eideshagen. 

Vanlege årsmøtesaker
Innspel til saker må sendast styret innan 15.mars.

Ny lovnorm for idrettslag vart vedteken av Idrettsstyret 16. november 2021. Dette påverkar Bulken IL sine vedtekter; sjå lenkje:  
Ny lov for idrettslaget Lovnorm-for-BulkenIL.pdf

Vel møtt!

Med helsing
Styret i Bulken IL