Korona retningslinjer for fotballtrening

Heisann gode Bulkarar!
Det har vore ei stille stund for all aktivitet i Bulken IL pga korona. Difor er det ekstra kjekt å kunna opna opp att for trening i Eideshagen, etter retningslinjer som styret i Bulken il har utarbeida etter NIF og FHI sine reglar. Det er KJEMPEVIKTIG at du som forelder les gjennom reglane saman med barnet/a som skal på trening, slik at alle er kjende med Bulken IL sine retningslinjer. Du finn dei her:

 

Informasjon om organisert aktivitet i Bulken IL til spillere, trenere, foresatte

Det er nå åpnet opp for fotballtreninger igjen i Eideshagen. Smittevernsregler og fotballens egne koronavettregler er styrende i forhold til Bulken IL sin aktivitet.
I Bulken har me tenkt å organisera treningane slik :

 • Trenere informeres og skoleres i organisering av øktene
 • Trening skal gjennomførast på tildelt tidspunkt
 • Reglar vert lagt ut på heimesida/ facebook og bør gåast gjennom før treninga
  startar med spelarane
 • Lagledar /trenar evt anna utvald person tar ansvar for att reglar vert halde. Brot på reglar kan medføra at treninga vert avslutta og i verste fall må me stenga
  Eideshagen for trening.
 • Toalett og garderober skal haldast stengt.
 • Ballrom er kun for trenar/ lagleiar
 • Søsken og foreldre skal ikkje vera Inne på området I eideshagen medan det er trening. Me oppmodar om å ta seg ein tur I skogen medan de ventar.
 • Øktene gjennomføres i tråd med NFF koronavettregler. Sprite hender før og etter øktene. Alle spelarar har kvar sin ball og tar vare på denna(tar han me heim å passar på den) evt bruke eigen privat ball. Merkast md navn
 • Egen vannflaske
 • Kun trener og keeper bruker hendene
 • Spillere bruker KUN beina. Kun BEINA!
 • 1 meters avstand
 • Positiv tilbakemeldinger på riktig adfed. Avvik taes en til en med spillere
  for å skape trygghet.
 • Du har gått på toalettet og vaska hendene godt før du kjem på trening.
 • Du held avstand til medspelarar og rører berre din eigen ball.
 • Du tar ikkje ballen med hendene på noko tidspunkt og ingen headding.
 • Du unngår å ta deg I fjeset. Spytting er ikkje lov.Fellesutstyr skal ikkje
  rørast av andre enn trenarane.
 • Alle skal føle seg trygge på Bulken IL sine TRENINGER og vi oppfordrer alle til å delta. Viktig med fysisk aktivitet og sosial omgang i disse tider

NFF sine koronavettregler:

 • En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer tilstede.
 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper.
 • Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Kun keeper kan ta på ballen med hendene
 • Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ eventuell keepertrener) kan ta på ballene gjennom hele økta, gitt at de bruker egne keeperhansker.
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac ogSykdomstegnStyret I Bulken il Fotballgruppa 5.5. 2020
 • Spillere med lufteveissymptomer må holde seg hjemme i tråd med anbefalinger fra helsedirektoratet. Dette er spillerens og foresattes ansvar.
 • rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Styret i Bulken IL - Fotballgruppa 5.5. 2020

-----

Linker til info :
https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for- fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/


Treningsøkta: https://no-fotball.s2s.net/home/ gje ein lyd om du ikkje er registrert
Tips til aktivitetar og øvelsarInfo om korona
https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/tips-til- aktiviteter-ovelser-og-triks/