Omframt årsmøte onsdag 27. april

Det vert ekstraordinært årsmøte i Bulken IL i Eideshagen onsdag 27. april kl. 19.30

 

 

Sakliste:

Val av styre

Val av styremedlem i gruppene

 

Dersom du har eit godt forslag til ein leiarkandidat så ta kontakt med valnemnda ved Bjørne Røthe 913 30 063